Bookmark and Share

Výzva k pořadatelství VČHL 2018

Vydáno dne 26. 09. 2017 (1875 x přečteno)

VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA z.s., VYZÝVÁ zájemce o zařazení soutěže do seriálu VČHL v roce 2018 k podání písemné žádosti o pořadatelství.


Žádost musí být podána nejpozději do 31. října 2017. V žádosti je nutné uvést závazné prohlášení, že jste se seznámili s podmínkami stanovenými pro pořadatele (podmínky jsou uvedeny v „Pravidlech VČHL"), že tyto podmínky respektujete a v případě udělení pořadatelství zabezpečíte jejich plnění v celém rozsahu. Žádosti potvrzené razítkem sboru a podpisem starosty posílejte na e-mail: stepka.lada@seznam.cz nebo na adresu VČHL, z.s., Horní Radechová 196, Horní Radechová 549 46. V žádosti prosím uveďte kontaktní údaje (název organizace, kontaktní osobu vč. adresy, tel., mobil, e-mail atd.).